با استعانت از الطاف بی پایان خداوند متعال و با هدف ساماندهی محصولات تیرچه و بلوک و ایجاد انسجام بیشتر میان تولید کنندگان محصولات یاد شده و به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مصوب آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه هیئت وزیران انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران در تاریخ 1391/5/12 به شماره 414-3/2-7 در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به ثبت رسیده است.