- شناسایی و معرفی تکنولوژی های روز دنیا به اعضاء در جهت رشد و ارتقاء دانش فنی

- مطالعه و پژوهش در حوزه استانداردها و نشریات فنی مربوطه

- ایجاد بستر مناسب سیستم های نرم افزاری و فناوری اطلاعات

- همکاری با سازمان ها و نهاد های مرتبط به منظور ایجاد بستر مناسب انتقال تکنولوژی های روز به اعضاء

- حمایت از فن آوری های نوین و دانش بنیان داخلی

- ایجاد ارتباط موثر با دانشگاه ها به منظور ارتقاء سطح دانش فنی